כשוטרים אמיצים, שתפקידם להגן על פיקולוניה סיטי

מפני פושעים, תוכלו ללכוד גנבים ולהכניסם

לבית סוהר

.

 

//
?>